Wniosek o zwolnienie z ZUS


Wniosek o zwolnienie z opłacania składek za trzy miesiące - od 1 marca do 31 maja 2020 r.

 

Wniosek możecie pobrać w naszej zakładce „pliki do pobrania”.  Wypełnić DRUKOWANYMI LITERAMI, podpisać i wysłać do swojego oddziału ZUS.

Strona 1:
Wypełniamy wpisując swoje dane. Pamiętać należy aby wypełniać drukowanymi literami. Bardzo istotne jest podanie aktualnego kontaktu e-mail i telefonicznego.

Strona 2:
Wypełniamy tylko w pkt.2 przychody z marca 2020. Wpisujemy tu kwotę raportu miesięcznego z kasy fiskalnej.

Strona 3:

  • W punkcie 4.1 wpisujemy swój numer PKD działalności podstawowej (głównej)
  • W punkcie 4.2 Punkt A – zaznaczamy – nie dotyczy
  • Punkt B – zaznaczamy – nie dotyczy
  • Punkt C – zaznaczamy – nie
  • W punkcie 4.3 -  nic nie wypełniamy

Na końcu wpisujemy datę i czytelnie się podpisujemy.

Tak wypełniony wniosek należy włożyć do koperty z dopiskiem „TARCZA ANTYKRYZYSOWA” i zawozimy do oddziału ZUS. Wrzucamy do skrzynki opisanej jako Tarcza Antykryzysowa. Można oczywiście również wysłać pocztą ( list polecony) do swojego oddziału ZUS.

Jeżeli masz założony profil PUE ZUS można taki wniosek złożyć bezpośrednio ze swojego profilu.

Przedatne linki:

następnyHerb m.st. Warszawy jest zastrzeżony znakiem towarowym.