Wniosek o świadczenie postojowe


Wniosek o jednorazowe świadczenie postojowe. Wniosek możecie pobrać w naszej zakładce „pliki do pobrania”. Wypełnić DRUKOWANYMI LITERAMI, podpisać i wysłać do swojego oddziału ZUS.

 

Wnioski o świadczenie postojowe mogą być złożone do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych najpóźniej w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym został zniesiony ogłoszony stan epidemii.  Otrzymasz środki finansowe (2 080 zł albo 1 300 zł), które zrekompensują utratę przychodów z prowadzonej działalności. Jednorazową wypłatę otrzymasz na rachunek bankowy.
Strona 1:
Wypełniamy wpisując swoje dane. Pamiętać należy aby wypełniać drukowanymi literami. Bardzo istotne jest podanie aktualnego kontaktu e-mail i telefonicznego.
Strona 2.
Wypełniamy jedynie punkt V. Na zakończenie uzupełniamy datą i czytelnym podpisem.
Tak wypełniony wniosek należy włożyć do koperty z dopiskiem „TARCZA ANTYKRYZYSOWA” i zawozimy do oddziału ZUS. Wrzucamy do skrzynki opisanej jako Tarcza Antykryzysowa. Można oczywiście również wysłać pocztą ( list polecony) do swojego oddziału ZUS.

Jeżeli masz założony profil PUE ZUS można taki wniosek złożyć bezpośrednio ze swojego profilu.

Przydatne linki :

 

następnyHerb m.st. Warszawy jest zastrzeżony znakiem towarowym.