Protest pod siedzibą Spółki MPT


28 sierpnia 2020 roku zawodowi taksówkarze współpracującymi ze Spółką MPT protestowali przed siedzibą Spółki

Pomimo padającego deszczu pod siedzibą Spółki MPT zebrało się około 100 kierowców (taksówkarzy) związanymi ze Spółką umowami cywilno-prawnymi.
Taksówkarze organizując akcję protestacyjną wyrazili swoje niezadowolenie dotyczące działań Spółki, a mianowicie:

Wydłużeniu o dodatkowe sześć miesięcy okresu wypowiedzenia umów

Zakazowi korzystania z własnych (prywatnych) terminali do obsługi kart płatniczych

Pobieraniu opłaty za kolor samochodu inny niż biały

O zmianę formy rozliczenia stałej opłaty bazowej na opłatę prowizyjną

Wnioskowali również o:

Zastosowanie się przez Spółkę MPT do kodeksu cywilnego dającego przedsiębiorcom możliwość natychmiastowego rozwiązania umów

o Udzielenie rzetelnej informacji na temat przyczyn rozwiązania umowy z Portami lotniczymi oraz zasad i warunków połączenia Spółek MZA i MPT zgodnie z poszanowaniem zasad Konstytucji Biznesu z dnia 06.03.2018 roku.

 

następnyHerb m.st. Warszawy jest zastrzeżony znakiem towarowym.