Odwołanie do MPT w sprawie opłat miesięcznych


Międzyzakładowa Komisja 3005 NSZZ Solidarność Taksówkarzy Zawodowych Region Mazowsze do Spółki MPT w sprawie opłat miesięcznych.

W dniu 12,05,2020 roku otrzymaliśmy odpowiedź od Zarządu MPT, w którym niestety Spółka nie zareagowała pozytywnie na propozycje całkowitego zniesienia opłaty bazowej, utrzymując swoją decyzję wydaną w komukacie.

Po konsultacji z będącą w stanie zawieszenia Radą Kierowców, oraz z innymi kierowcami współpracującymi ze spółką MPT wysłaliśmy w dniu 14,05,2020 roku kolejne pismo w którym zawrliśmy stosowne propozycje, między innymi zmianę stałej opłaty bazowej na opłatę prowizyjną.

Nadmienić chcieliśmy, że pismo wysłane do Zarządu spółki MPT było konsultowane i omawiane z kierowcami współpracującymi.

treść pisma znajdziecie tutej

następnyHerb m.st. Warszawy jest zastrzeżony znakiem towarowym.