MPT będzie częścią Miejskich Zakładów Autobusowych


Rafał Trzaskowski prezydent Miasta Stołecznego w Warszawie potwierdził plany przeniesienia nierentownej spółki Miejskiego Przedsiębiorstwa Taksówarskiego MPT do Miejskich Zakładów Autobusowych MZA.

Na stronach Biuletynu Informacji Publicznej m. st. Warszawy pojawił się projekt uchwały dotyczącej połączenia w jedną spółkę poprzez przejęcie, dwóch obecnie funkcjonujących spółek: Miejskich Zakładów Autobusowych i Miejskiego Przedsiębiorstwa Taksówkowego.

To sensacyjna informacja, nikt tego się chyba nie spodziewał. Wiele znaków zapytania można postawić ....... jaki los czeka taksówkarzy współpracujących z korporacją MPT.

Kontrowersje wzbudza fakt, że od lat MPT jest nierenetowną Spółką.
Z analizy wyników finanosowych oraz sprawozdań wynika, że Spółka MPT cały czas wymagała dofinansowania z pieniędzy budżetu Miasta Stołecznego Warszawy.

W uzasadnieniu, zawartym w treści projektu uchwały, czytamy że przejęcie MPT jest spowodowane sytuację ekonomiczno-finansową oraz otoczeniem, w którym obecnie funkcjonuje. Podczas analiz wzięto pod uwagę, m. in. silną konkurencję panujacą na rynku taksówkarskim (inne legalne korporacje, firmy korzystające z aplikacji na urządzenia mobilne, z których korzystają kierowcy nie posiadający licencji i nie zawsze działający zgodnie z prawem.
wysokie koszty działalności, koniecznośc ochrony miejsc pracy dla pracowników MPT jak i kierowców współpracujących i ich rodzin, oraz możliwość wykorzystania doświadczeń MPT i jej infrastruktury do realizacji zadań własnych m. st. Warszawy związanymi z programami socjalnymi dla osób niepełnosprawnych i seniorów. ( czy to oznacza, że będzie lepiej ??? )

Jako korzyści przejęcia przez MZA spółki MPT wymienione są:  - kolejny znak zapytania - czy są to korzyści dal taksówkarzy ???

  1. Możliwość realizacji zadań z zakresu miejskich programów socjalnych i ekologicznych (przewozy dedykowane (np. taksówka dla seniora, MTON) oraz projektów ekologicznych (zakup taksówek o napędzie hybrydowym czy elektrycznym),
  2. Obniżenie kosztów działalności (połączenie obsługi kadrowej, księgowej i administracyjnej, redukcja kosztów Zarządu i Rady Nadzorczej),
  3. Zmniejszenie ilości podmiotów, których głównym celem nie jest prowadzenie działalności komunalnej z jednoczesnym dostosowaniem przedsiębiorstw do wymogów ustawy o gospodarce komunalnej,
  4. Zachowanie znaku firmowego MPT i tradycji związanych z logo firmy w ramach nowej dzialalności.

Dalej czytamy, że połączenie dwóch podmiotów w jeden, pozwoli na powierzenie, w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych, realizacji wykonywania zadań własnych Warszawy, związanych z programami skierowanymi do mieszkańców stolicy. Następną korzyścią jest uzyskanie rentowności w działalności taksówkowej. Jako dodatkowy strumień dochodów w MZA, dzięki przejęciu sektora taksówkarskiego, jest zmniejszenie wartości rekompensaty wypłacanej przez miasto dla MZA, w zakresie realizacji przewozów autobusami komunikacji miejskiej. Mimo przejęcia zadań taksówkarskich przez MZA, dalej będzie realizowała zadania przewozowe w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

Rada Miasta ma zająć się projektem Uchwały w sprawie połączenia MZA i MPT. Głosowanie na temat projektu uchwały ma odbyć się na XXIX Sesji Rady Warszawy, która odbędzie się w dniu 23 kwietnia o godzinie 10:00. Z racji pandemii koronawirusa COVID-19, Sesja odbędzie się w trybie zdalnym. Pełna treść uchwały na stronie BIP ( druk nr 850 ).

Poprosiliśmy biuro prasowe Prezydenta Trzaskowskiego o szczegółowe informacje w tej sprawie.
Jak tylko je otrzymany, będziemy informować.

następnyHerb m.st. Warszawy jest zastrzeżony znakiem towarowym.