Kolejne świadczenie postojowe - ZUS wprowadza nowy wniosek.


Aby otrzymać kolejną wypłatę zasiłku postojowego trzeba będzie wypełnić nowe druki przygotowane przez ZUS.

Kolejne świadczenie postojowe - ZUS wprowadza nowy wniosek.


Aby otrzymać kolejną wypłatę zasiłku postojowego trzeba będzie wypełnić nowe druki przygotowane przez ZUS.
W pierwszej wersji tarczy antykryzysowej zasiłek postojowy miał być świadczeniem wypłacanym jednorazowo. Nowelizacja przepisów umożliwia wypłacenie świadczenia nawet trzy-krotnie.
Wydłużenie okresu automatycznie zrodziło wśród nas wiele pytań, w jaki sposób liczony będzie spadek przychodów ?
W nowych przepisach nie sprecyzowano dokładnie, czy kolejna wypłata świadczenia postojowego uzależniona będzie od kolejnego, jeszcze większego spadku przychodów, czy też, miesiącem bazowym będzie wciąż ten sam miesiąc, do którego porównywało się swój przychód w pierwszym wniosku.
ZUS w oficjalnym komunikacie przekazał - osoba wnioskująca o zasiłek po raz kolejny
"musi złożyć oświadczenie, że sytuacja materialna wykazana we wcześniejszym wniosku nie uległa poprawie". – i co to oznacza ?? – kolejne wątpliwości - jakim wskaźnikiem będzie on mierzony?
Zamiast wyjaśnienia, ZUS oświadczył, że osoby zainteresowane wypłatą powtórnego świadczenia postojowego, będą musiały złożyć wniosek, według nowego wzoru. Nowy wniosek zostanie opublikowany dopiero po długim weekendzie majowym.
Zasady powtórnego przyznawania świadczenia postojowego poznamy dopiero po opublikowaniu wniosku.


Nowy wniosek niezwłocznie po opublikowaniu będziecie mogli pobrać z naszej strony – zaglądajcie!

następnyHerb m.st. Warszawy jest zastrzeżony znakiem towarowym.