Kolejne świadczenie postojowe - nowy wniosek


Abyś mógł otrzymać kolejne świadczenie postojowe, musisz złożyć wniosek o świadczenie postojowe za kolejny okres (wniosek RSP-DK),


Świadczenie postojowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą
opublikowano na stronie ZUS dnia 6 maja 2020
Jest to świadczenie w wysokości 2 080 zł albo 1 300 zł, które ma Ci zrekompensować utratę przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej.


Rozpocząłeś prowadzenie działalności gospodarczej przed 1 lutego 2020 r. i nie zawiesiłeś działalności, a przychód z miesiąca poprzedzającego miesiąc przed miesiącem, w którym złożyłeś wniosek o świadczenie postojowe był o co najmniej 15% niższy od przychodu, który uzyskałeś  w miesiącu poprzedzającym.
Rozpocząłeś prowadzenie działalności gospodarczej przed 1 lutego 2020 r., ale zawiesiłeś ją po 31 stycznia 2020 r.
Nie masz innego tytułu do ubezpieczeń społecznych.
Mieszkasz na terytorium Polski i jesteś obywatelem RP lub masz prawo czasowego lub stałego pobytu na terytorium RP.


Świadczenie postojowe w wysokości 1 300 zł otrzymasz jeśli


Rozliczasz podatek kartą podatkową oraz jesteś zwolniony z opłacania podatku VAT.
Nie masz  innego tytułu do ubezpieczeń społecznych.
Mieszkasz na terytorium Polski i jesteś obywatelem RP lub masz prawo czasowego lub stałego pobytu na terytorium RP.
Jakie warunki musisz spełnić, aby skorzystać ze wsparcia po raz kolejny?
Musisz złożyć oświadczenie, że Twoja sytuacja materialna wykazana we wcześniejszym wniosku nie uległa poprawie


Co zyskasz?


Otrzymasz środki finansowe (2 080 zł albo 1 300 zł), które zrekompensują utratę przychodów z prowadzonej działalności.
Świadczenie możesz otrzymać maksymalnie trzy razy.
Świadczenie możesz otrzymać po raz kolejny, nie wcześniej niż w miesiącu następującym po miesiącu wypłaty wcześniej przyznanego świadczenia postojowego.
Wypłatę otrzymasz na rachunek bankowy.


Jak złożyć wniosek?


Aby otrzymać świadczenie postojowe musisz złożyć do ZUS wniosek o świadczenie postojowe (wniosek RSP-D)
Wnioski o świadczenie postojowe mogą być złożone do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych najpóźniej w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym został zniesiony ogłoszony stan epidemii.


Wniosek możesz przekazać:


drogą elektroniczną przez PUE ZUS
drogą elektroniczną przez PUE ZUS, za pośrednictwem strony gov.pl
za pośrednictwem poczty,
osobiście w placówce ZUS – do skrzynki na dokumenty oznakowanej napisem "Tarcza antykryzysowa”.

UWAGA! bardzo ważne!
Abyś mógł otrzymać kolejne świadczenie postojowe, musisz złożyć wniosek o świadczenie postojowe za kolejny okres (wniosek RSP-DK),


Wniosek należy przekazać:
drogą elektroniczną przez PUE ZUS
drogą elektroniczną przez PUE ZUS, za pośrednictwem strony gov.pl
za pośrednictwem poczty,
osobiście w placówce ZUS – do skrzynki na dokumenty oznakowanej napisem "Tarcza antykryzysowa”.


Jak się z Tobą skontaktujemy?


Jeśli będziemy mieli wątpliwości dotyczące wniosku, skontaktujemy się z Tobą e-mailem lub telefonicznie.
Jeśli pozytywnie rozpatrzymy Twój wniosek, otrzymasz świadczenie postojowe na konto.
Decyzję odmowną w sprawie świadczenia postojowego będziesz miał na PUE ZUS lub prześlemy ją za pośrednictwem poczty.


Czy możesz się odwołać od decyzji?
Jeśli nie zgadzasz się z decyzją odmawiającą świadczenia postojowego, możesz odwołać się do sądu (według zasad Kodeksu Postępowania Cywilnego), za pośrednictwem ZUS. Odwołanie składasz pisemnie w terminie miesiąca od dnia otrzymania decyzji.
Gdzie otrzymasz pomoc?
W dni robocze (pn.- pt.) w godzinach 7 - 15 pod numerami telefonu:
22 290 87 02,
22 290 87 03,
W dni robocze (pn.-pt) w godzinach 7-18 pod numerem ogólnopolskiej infolinii
22 560 16 00 - wybierz „0” (połączysz się z konsultantem Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS, a następnie wybierz temat rozmowy 7 - wsparcie dla przedsiębiorców).

następnyHerb m.st. Warszawy jest zastrzeżony znakiem towarowym.