FreeNow nie jest pracodawcą!


Kolejny przykład jak FreeNow łamie obowiązujące prawo. Jak długo będziemy to tolerować. To się nadaje do prokuratury!

W pierwszej połowie czerwca FreeNow wprowadziło kolejną innowacyjną możliwość w usłudze lite, lite+screen i plus.
Pasażer może w trakcie trwającego kursu w swojej aplikacji zmienić cel podróży. Aplikacja wyliczy kolejną nową cenę, jeżeli jest ona niższa od pierwotnej, kierowca musi zakończyć trwający zarejestrowany kurs, a następnie wprowadzić podaną nową cenę umowną.
Pierwszy paragon z tą kwotą wyższą kierowca zgodnie z sugestią FreeNow powinien anulować.
Wiadomą rzeczą jest że bezpośrednio na kasie rejestrującej takiej czynności nie możemy wykonać – tak więc należy anulować paragon na podstawie zgłoszenia anulowania paragonu albo w swojej księgowości jeżeli z takowej korzysta kierowca lub bezpośrednio w Urzędzie Skarbowym.
W przypadku, gdy ponowna kwota jest wyższa od podanej pierwotnie, wówczas kierowca zobowiązany jest zgodnie z sugestiami FreeNow po zakończonym kursie wydrukować kolejny paragon na kwotę której różnica dotyczy.
Wówczas najprawdopodobniej paragon ten będzie wskazywał kwotę np. 32 zł za przebyte zero kilometrów – gdzie na paragonie powinny być zawarte dane rozpoczęcia i zakończenia kursu, przebyte kilometry i kwota.
I nie byłoby w tym nic dziwnego gdyby nie fakt, że zgodnie z wszelkimi normami prawnymi i jakby tego nie interpretować dochodzi w tym momencie do zmiany umowy którą i tak praktycznie w ciemno  kierowca przyjął decydując się na realizację kursu lite.
Idąc dalej, kierowca nie może bez ponoszenia konsekwencji zrezygnować z tego kursu.


I właśnie w tym momencie dochodzi do paradoksu.
Każda zmiana umowy, jaka by ona nie była jest objęta prawem zerwania umowy bez ponoszenia żadnych konsekwencji, co niestety w tej sytuacji nie ma zastosowania – to się kwalifikuje do złożenia zawiadomienia do prokuratury!

Po raz  kolejny mamy przykład jawnego łamania prawa przez FreeNow, a w tym przypadku nie tylko łamania ROZPORZĄDZENIA MINISTRA CYFRYZACJI z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie aplikacji mobilnej służącej do rozliczania opłaty za przewóz osób i ustawy o Transporcie Drogowym ale również Prawa Cywilnego.
FreeNow nie jest pracodawcą! - a jeżeli chce dysponować warunkami współpracy jak warunkami pracy to powinien zatrudniać kierowców na etat.


Drodzy koledzy i koleżanki - jak dalej będziemy się tylko przyglądać zbrodniczej działalności która otacza nas na co dzień, to oznaczać będzie że damy się pogrzebać żywcem.
https://porozumienietaxi.pl/ - dołącz do nas – tylko wielką armią jesteśmy w stanie przeciwstawić się tej zbrodniczej procedurze.

następnyHerb m.st. Warszawy jest zastrzeżony znakiem towarowym.