Dofinansowanie prowadzenia kosztów działalności gospodarczej. Powiatowy Urząd Pracy


Dofinansowanie kosztów działalności gospodarczej udzielane jest przez urzędy pracy. Wnioski należy składać w Powiatowym Urzędzie Pracy właściwym ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej.

Oprócz bezzwrotnej pożyczki i świadczenia postojowego, możemy otrzymać również pieniądze na dofinansowanie prowadzenia kosztów działalności gospodarczej.
Dotyczy to  mikroprzedsiębiorców, w tym również osób samozatrudnionych.

Aby otrzymać dofinansowanie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej musisz spełnić kilka warunków.

 • Dofinansowanie mogą otrzymać jedynie osoby samozatrudnione - nie zatrudniające żadnych pracowników.
 • Dofinansowanie zostanie udzielone jedynie tym, których obroty spadły o min. 30%.

  Jak liczony jest spadek obrotów?

Suma łącznych obrotów z dwóch kolejnych dowolnie wybranych miesięcy z roku bieżącego w porównaniu do analogicznie dwóch miesięcy z okresu spadkowego. Okres od stycznia 2020 roku do dnia złożenia wniosku.
Spadek obrotów – to - zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług w ujęciu wartościowym lub ilościowym.
Pozostałe warunki, jakie należy spełnić, to:

 •  brak zaległości w ZUS na koniec września 2019 roku
 • działalność gospodarcza musiała być prowadzona przez minimum jeden rok poprzedzający dzień złożenia wniosku o dofinansowanie
 • działalność gospodarcza jest obecnie aktywna
 •  przedsiębiorca zobowiązany jest do prowadzenia działalności gospodarczej przez okres, na który przyznane zostało dofinansowanie.

Wartość dofinansowania uzależniona jest od wielkości spadku obrotów.

 • spadek obrotów > 30% - dofinansowanie w kwocie 50% minimalnego wynagrodzenia (1300 zł)
 • spadek obrotów > 50% - dofinansowanie w kwocie 70% minimalnego wynagrodzenia (1820 zł)
 • spadek obrotów > 80% - dofinansowanie w kwocie 90% minimalnego wynagrodzenia (2340 zł)

Kwota dofinansowania wypłacana jest co miesiąc, ale nie dłużej niż przez 3 miesiące.

UWAGA !

Można złożyć wniosek o dofinansowanie od razu za okres 3 miesięcy,
Wówczas wypłacane co miesiąc dofinansowanie będzie obliczane na podstawie wysokości spadku obrotów przedstawionych w tym właśnie złożonym wniosku.
Jeśli więc we wniosku wpisano spadek obrotów w wysokości 50%, to wypłacane przez 3 miesiące dofinansowanie wyniesie 1820 zł i nie będzie można go zmienić.
Jeśli zatem przewidujemy, że spadek obrotów w przyszłości będzie większy i chcielibyśmy z tego tytułu otrzymać wyższe dofinansowanie, powinniśmy składać co miesiąc nowy wniosek, w którym przedstawimy nową wysokość spadku obrotów.

Jak  i gdzie złożyć wniosek o dofinansowanie.

Dofinansowanie kosztów działalności gospodarczej udzielane jest przez urzędy pracy.
Oznacza to, że wnioski należy składać w Powiatowym Urzędzie Pracy właściwym ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej.
Wypełniony wniosek można przesłać pocztą tradycyjną na adres urzędu pracy.
Wniosek można również złożyć w formie elektronicznej, podpisując go Profilem Zaufanym.
Do wniosku należy załączyć umowę o wypłatę dofinansowania.
Treść umowy
Wniosek o udzielenie dofinansowania w wersji papierowej.
Elektroniczny wniosek o dofinansowanie można złożyć na stronie.


Czy otrzymanie dofinansowania wyklucza bezzwrotną pożyczkę?
Zgodnie z ustawą, środki uzyskane z dofinansowania przedsiębiorca musi wydać zgodnie z ich przeznaczeniem, tj. na koszty prowadzenia działalności gospodarczej.
Jednocześnie przepisy zastrzegają, że:
"Przedsiębiorca nie może otrzymać dofinansowania w części, w której te same koszty prowadzenia działalności gospodarczej zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych."
Oznacza to, że dofinansowanie do kosztów działalności nie wyklucza ubiegania się o inne formy pomocy (w tym m.in. o bezzwrotną pożyczkę), o ile środki uzyskane z dofinansowania zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów innych niż te, które zostały sfinansowane z udzielonej pożyczki.

 

następnyHerb m.st. Warszawy jest zastrzeżony znakiem towarowym.