Dłuższe postojowe na nowych zasadach


W piątek 17-04-2020 roku Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 tzw. Tarcza Antykryzysowa 2.0.

W piątek 17-04-2020 roku Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 tzw. Tarcza Antykryzysowa 2.0.

Zgodnie z nowymi przepisami, świadczenie postojowe przysługiwać będzie bez względu na wysokość przychodów przedsiębiorcy.
Ponadto, zasiłek postojowy można uzyskać nawet 3-krotnie.

Przypomnijmy, że na podstawie obowiązujących dotychczas przepisów, warunkiem uzyskania świadczenia postojowego było spełnienie limitu przychodowego. Zasiłek przysługiwał przedsiębiorcy tylko wówczas, gdy przychód uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku był nie wyższy niż 15 595,74 zł.
Znowelizowane przepisy tarczy antykryzysowej znoszą ten limit.
O zasiłek postojowy może więc wnioskować każdy przedsiębiorca, niezależnie od wysokości osiąganych przychodów.

Spełnione muszą być przy tym pozostałe warunki:

  • zasiłek wypłacany będzie jedynie tym przedsiębiorcom, którzy prowadzili działalność gospodarczą przed dniem 1 lutego 2020 roku.
  • spełniony musi zostać warunek spadku przychodów.
    Choć sam limit przychodowy został zniesiony, to przedsiębiorca musi wykazać, że w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku jego przychód był o co najmniej 15% niższy od przychodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym ten miesiąc.
    Jeżeli więc wniosek o zasiłek postojowy składamy w kwietniu, to przychód z miesiąca marca musi być przynajmniej o 15% niższy od przychodu osiągniętego w lutym.
  • Świadczenie postojowe przysługuje również tym przedsiębiorcom, którzy zawiesili działalność gospodarczą po dniu 31 stycznia 2020 roku. W takiej sytuacji przedsiębiorca nie musi spełniać warunku spadku przychodów.

Zgodnie z nowymi przepisami, zasiłek postojowy może być wypłacony przedsiębiorcy nawet 3-krotnie.
Wypłata kolejnego świadczenia postojowego uzależniona będzie od złożenia oświadczenia, że sytuacja materialna wykazana we wcześniejszym wniosku nie uległa poprawie.

Wniosek można dostarczyć do ZUS na trzy różne sposoby:
    - osobiście w placówce ZUS, do specjalnej skrzynki na dokumenty,
    - za pośrednictwem tradycyjnej poczty,
    - drogą elektroniczną - przez portal PUE ZUS.

Przepisy Tarczy 2.0 - z pewnymi wyjątkami - wchodzą w życie już w sobotę 18 kwietnia br.

NOWE WZORY WNIOSKÓW DOSTĘPNE DOPIERO PO WEEKENDZIE MAJOWYM !!!

zobacz koniecznie co się zmieniło

następnyHerb m.st. Warszawy jest zastrzeżony znakiem towarowym.