Decyzję w sprawie zwolnienia z ZUS sprawdzisz w PUE ZUS


Decyzja ta udzielana jest w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy usług elektronicznych ZUS-u. Instrukcja krok po kroku.

Decyzję w sprawie zwolnienia z ZUS sprawdzisz w PUE ZUS
ZUS poinformował o przekazaniu pozytywnej decyzji w sprawie zwolnienia z obowiązku opłacania składek ZUS dla ponad 436 tysięcy przedsiębiorców.
Decyzja ta udzielana jest w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy usług elektronicznych ZUS-u.


Przedsiębiorcy, którzy za pośrednictwem druku ZUS RDZ wnioskowali o czasowe zwolnienie z obowiązku opłacania składek ZUS, decyzji organu szukać powinni bezpośrednio w platformie ZUS PUE. Będzie ona widoczna na Platformie w najbliższych dniach.
Po rozpatrzeniu wniosku zostaną oni o tym fakcie poinformowani w drodze e-mail lub SMS-em – zgodnie z ustawieniami dokonanymi w profilu przedsiębiorcy.


Aby odebrać odpowiedź – korespondencję z ZUS należy po zalogowaniu na swoje konto do platformy PUE ZUS przejść do panelu ,,Ogólny" lub ,,Płatnik", a następnie w bocznym menu wybrać pozycję ,,Skrzynka odbiorcza" – „Dokumenty wymagające poświadczenia odbioru”


Szczegółowa instrukcja krok po kroku jak szukać decyzji.

następnyHerb m.st. Warszawy jest zastrzeżony znakiem towarowym.