Do

Pana Mateusza Morawieckiego

Prezesa Rady Ministrów

P E T Y C J A

Szanowny Panie Premierze,

Protestujemy przeciwko tolerowaniu przez Państwo Polskie działalności firm świadczących usługi przewozowe osób na terenie Rzeczypospolitej Polskiej bez wymaganych uprawnień określonych przepisami prawa obowiązującego w Polsce, w tym również przepisami Unii Europejskiej, co prowadzi do likwidacji dziesiątek tysięcy polskich przedsiębiorstw. Stanowczo przeciwstawiamy się ciągłej degradacji i pauperyzacji polskich przedsiębiorców transportowych – POLSKICH TAKSÓWKARZY.

W imieniu Polskich Taksówkarzy, w porozumieniu ze związkami zawodowymi i organizacjami taksówkarskimi z całego kraju żądamy:

· przerwania prac nad nowelizacją ustawy mającą na celu dalszą deregulację i skutkującą likwidacją zawodu Taksówkarza;

· bezzwłocznego podjęcia czynności przez organy państwowe podległe Panu Premierowi mające na celu natychmiastową skuteczną egzekucję obowiązujących przepisów wobec wszystkich podmiotów świadczących usługi przewozu osób;

· natychmiastowego powołania zespołu z naszymi przedstawicielami do prac nad projektem zmiany do ustawy o transporcie drogowym oraz o czasie pracy kierowcy;

POLSCY TAKSÓWKARZE

Close Menu