Postulaty:

1. Egzekucja obowiązującego prawa transportowego, karnego i skarbowego w transporcie zarobkowym przez odpowiednie służby.

2. Zaprzestania prac nad obecnie procedowaną ustawą, która w ocenie naszego środowiska zmierza do legalizacji szarej strefy w przewozie osób.

3. Uchwalenie nowelizacji ustawy transportowej wspomagającej polskiego przedsiębiorcy taksówkarza.

Close Menu