UCZCIWY TRANSPORT DLA EUROPY

27 marca br. odbył się protest transportowców w ponad 100 akcjach w całej Europie. Najgłośniej było jednak w Brukseli i Strasburgu pod siedzibami Parlamentu Europejskiego.
W proteście udział wzięli przedstawiciele wszystkich sektorów branży transportowej co było widać po znakach narodowych i logach branżowych. Hasłem przewodnim był FAIR TRANSPORT a motywami uzupełniającymi była walka z nieuczciwą konkurencją, dumpingiem socjalnym, wyzyskiem i nielegalnym zatrudnieniem.
Pracownicy transportu stanęli razem w obronie swoich miejsc pracy, godnych zarobków, stabilnego zatrudnienia oraz szacunku dla zawodu, w którym wykonują swoją ciężką pracę z dala od domu i rodziny. Nalegają na dialog rzeczywisty nie pozorowany przy udziale pracodawców i polityków.

Koleżanki i Koledzy. Taksówkarze!

5.03.2019r. o godzinie 12:00, w Ministerstwie Infrastruktury odbędzie się posiedzenie Rady Dialogu Społecznego, na którym przedstawiciel NSZZ Solidarności ma przedstawić postulaty środowiska taxi mające na celu eliminację z rynku nielegalnych przewoźników. 
Aby wesprzeć stanowisko Związku i pokazać rządzącym zdecydowanie środowiska w dochodzeniu do naszych celów, organizujemy pikietę, na którą zapraszamy WSZYSTKICH TAKSÓWKARZY (!). Obecność na tej pikiecie każdego z Was będzie bardzo ważna, pokażmy naszą determinację, z którą 8.04.2019r. wyjedziemy na zapowiadany protest.

Chcemy zamanifestować sprzeciw całego środowiska TAXI wobec wadliwej Ustawy Transportowej, którą próbuje się uchwalić za naszymi plecami. BROŃMY NASZEGO ZAWODU!!!

Pod Ministerstwem planujemy czas zbiórki na godzinę 11:00.
Mamy gorącą prośbę do Was aby każdy kto będzie na miejscu był wyposażony w żółtą kamizelkę, gwizdek lub trąbkę. 
Chcemy aby było głośno! Chcemy aby minister usłyszał nasz głos sprzeciwu!

05 marca o 12:00 bądźmy razem w obronie naszego zawodu!!!

Close Menu